Dr. ZAKIR HUSAIN COLLEGE

Dr. ZAKIR HUSAIN COLLEGE

Minority Aided College - Estd.In 1970
(Reaccredited by "NAAC" in the 4th Cycle) Ilayangudi - 630 702
 தூய்மை பாரதம்

தூய்மை பாரதம்

நம் கல்லூரி தேசிய மாணவர் படை (NCC) மாணவர்கள் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் 23/12/2020 அன்று நடைபெற்ற சிறப்பு முகாமில், அம்முக்குடி கிராமத்தில் அமைந்துள்ள அய்யனார் ஆலயத்தை தூய்மை செய்தனர். நிகழ்வினை கல்லூரி தேசிய மாணவர் படை (NCC) அதிகாரி திரு. M. அபூபக்கர் சித்திக் ஒருங்கிணைத்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *