Dr. ZAKIR HUSAIN COLLEGE

Dr. ZAKIR HUSAIN COLLEGE

Minority Aided College - Estd.In 1970
(Reaccredited by "NAAC" in the 4th Cycle) Ilayangudi - 630 702
 100/100 மதிப்பெண்

100/100 மதிப்பெண்

நம் கல்லூரியில் இளங்கலை முதலாமாண்டு வணிகவியல் பயிலும் N. சீரின் பர்கானா மற்றும் இரண்டாமாண்டு இளங்கலை வணிகவியல் பயிலும் S. காமாட்சி ஆகியோர் கணக்குப்பதிவியல்-1 & 3 ஆகிய பாடங்களில் பல்கலைக்கழக தேர்வில் 100/100 மதிப்பெண் பெற்று தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். மாணவிகளை கல்லூரி ஆட்சிக்குழு தலைவர் அல்ஹாஜ் A.A. முஹம்மது சுபைர் மற்றும் கல்லூரி ஆட்சிக்குழு செயலாளர் ஹாஜி V.M. ஜபருல்லாகான் ஆகியோர் வாழ்த்தினர். அருகில் துறைத்தலைவர் முனைவர் K. நைனா முஹம்மது, உதவிப்பேராசிரியர் முனைவர் A. ஷம்சுதீன் இப்ராஹிம் மற்றும் உதவிப்பேராசிரியை திருமதி மகேஸ்வரி ஆகியோர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *