Dr. ZAKIR HUSAIN COLLEGE

Dr. ZAKIR HUSAIN COLLEGE

Minority Aided College - Estd.In 1970
(Reaccredited by "NAAC" in the 4th Cycle) Ilayangudi - 630 702
 இணைய வழி புத்தக தேடல் பயிற்சி

இணைய வழி புத்தக தேடல் பயிற்சி

பல்கலைக்கழக மானிய குழு (UGC) பரிந்துரை படி கல்லூரி ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி மேற்கொள்பவர்களுக்கு இணைய வழி புத்தக தேடல் மற்றும் ஆராய்ச்சி கட்டுரை பதிவிறக்க முறை குறித்த பயிற்சி 22/08/2019 அன்று நடைபெற்றது. நம் கல்லூரி நூலகர் திரு. M. நைனார் முஹம்மது அவர்கள் பேராசிரியர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கினார். கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் A. அப்பாஸ் மந்திரி அவர்கள் தொடங்கிவைத்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *