Dr. ZAKIR HUSAIN COLLEGE

Dr. ZAKIR HUSAIN COLLEGE

Minority Aided College - Estd.In 1970
(Reaccredited by "NAAC" in the 4th Cycle) Ilayangudi - 630 702
 தொழில் முனைவோர் மேம்பட்டு பயிற்சி கருத்தரங்கம்

தொழில் முனைவோர் மேம்பட்டு பயிற்சி கருத்தரங்கம்

தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு கழகம், அழகப்பா பல்கலைக்கழகம், காரைக்குடியில் 14/12/2018 அன்று நடைபெற்ற தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு திறன்வளர் பயிற்சி கருத்தரங்கில் நம் கல்லூரி தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு கழகத்தை சேர்ந்த மாணவர்கள் கலந்துகொண்டனர். பயிற்சியில் கலந்துகொண்ட மாணவர்களுக்கு கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் A. அப்பாஸ் மந்திரி அவர்கள் சான்றிதழ்களை வழங்கினார். அருகில் நம் கல்லூரி தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு கழக ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் S. நாசர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *