Dr. ZAKIR HUSAIN COLLEGE

Dr. ZAKIR HUSAIN COLLEGE

Minority Aided College - Estd.In 1970
(Reaccredited by "NAAC" in the 4th Cycle) Ilayangudi - 630 702
 தைத்திருநாள் போட்டிகள்

தைத்திருநாள் போட்டிகள்

தமிழ்நாடு அனைத்து கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மாணவ-மாணவிகளுக்கு மாநில அளவிலான கவிதை, கட்டுரை, கையெழுத்து, ஓவியம் மற்றும் ரங்கோலி போட்டிகள் நம் கல்லூரி தமிழ்த் துறை சார்பாக நடைபெறுகின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *