Dr. ZAKIR HUSAIN COLLEGE

Dr. ZAKIR HUSAIN COLLEGE

Minority Aided College - Estd.In 1970
(Reaccredited by "NAAC" in the 4th Cycle) Ilayangudi - 630 702
 உயர்கல்வி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

உயர்கல்வி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

தேசிய தர மதிப்பீட்டு கழகம் (NAAC) அறிவுறுத்தலின் படி 02/01/2019 அன்று இளையான்குடி மேல்நிலைப்பள்ளி, இளையான்குடி மற்றும் மேலப்பள்ளிவாசல் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, இளையான்குடியில் +2 பயிலும் மாணவ-மாணவிகளுக்கு உயர்கல்வி பயிலுதலின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. நம் கல்லூரி வணிகவியல் துறை இணைப் பேராசிரியர் முனைவர் K. நைனா முஹம்மது, வேதியியல் துறை தலைவர் திரு. K.A. செய்யது அபுதாஹிர், தாவரவியல் துறை தலைவர் முனைவர் S. அஸ்மத்து பாத்திமா மற்றும் இயற்பியல் துறை உதவிப் பேராசிரியர் முனைவர் K.A.Z. செய்யது அபுதாஹிர் ஆகியோர் +2 பயிலும் மாணவ-மாணவிகளுக்கு உயர்கல்வி வாய்ப்புகள் மற்றும் உயர்கல்வி பாடப் பிரிவுகள் குறித்து எடுத்துரைத்தனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *