Dr. ZAKIR HUSAIN COLLEGE

Dr. ZAKIR HUSAIN COLLEGE

Minority Aided College - Estd.In 1970
(Reaccredited by "NAAC" in the 4th Cycle) Ilayangudi - 630 702
 தென்மண்டல அளவிலான விளையாட்டு போட்டி: டாக்டர் சாகிர் ஹுசைன் கல்வியியல் கல்லூரி முதலிடம்

தென்மண்டல அளவிலான விளையாட்டு போட்டி: டாக்டர் சாகிர் ஹுசைன் கல்வியியல் கல்லூரி முதலிடம்

தமிழ்நாடு ஆசிரியர் பல்கலைக்கழகம் சார்பாக 05/02/2019 அன்று தென்மண்டல அளவிலான கலை போட்டிகள் மதுரை, ஜஸ்டின் கல்வியியல் கல்லூரியில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் கடந்த 28/01/2019 அன்று நடைபெற்ற மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டு போட்டியில் வெற்றி பெற்ற நம் டாக்டர் சாகிர் ஹுசைன் கல்வியியல் கல்லூரி மாணவி செல்வி K. தமிழ்ச்செல்வி 100 மீ மற்றும் 200…