Dr. ZAKIR HUSAIN COLLEGE

Dr. ZAKIR HUSAIN COLLEGE

Minority Aided College - Estd.In 1970
(Reaccredited by "NAAC" in the 4th Cycle) Ilayangudi - 630 702
 தையல் பயிற்சியில் இரண்டாமிடம்

தையல் பயிற்சியில் இரண்டாமிடம்

நம் கல்லூரியில் பயிலும் மாணவிகளுக்கு பகுதிநேரமாக தையல் பயிற்சியளிக்கப்படுகிறது. நம் கல்லூரியில் கடந்தாண்டு ஆங்கில இலக்கியம் பயின்ற A. சத்யா என்ற மாணவி தையல் பயிற்சியில் இரண்டாமிடமும், விலங்கியல் பயின்ற V. நிவேதா என்ற மாணவி EMBROIDERY பிரிவில் இரண்டாமிடமும் பெற்றனர். கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் A. அப்பாஸ் மந்திரி அவர்கள் பாராட்டு சான்றிதழை வழங்கினார். அருகில் தையல் பயிற்சி ஆசிரியர்கள் திருமதி K. மாரியம்மாள் மற்றும் திருமதி N.N. சாபிரா பீவி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *