Dr. ZAKIR HUSAIN COLLEGE

Dr. ZAKIR HUSAIN COLLEGE

Minority Aided College - Estd.In 1970
(Reaccredited by "NAAC" in the 4th Cycle) Ilayangudi - 630 702
 விருந்தினர் வருகை

விருந்தினர் வருகை

மலேசியாவிலிருந்து ஜனாப் நைனா முஹம்மது (த/பெ காலித், கீழாயூர்) அவர்கள், திருமதி ரபிக்கா முஹம்மது காலித் (ஜனாப் காலித் அவர்களின் மகள்) மற்றும் மலேசியா மாஷா (Mahsa) பல்கலைக்கழக முகவர் திருமதி முனீரா (ஜனாப் நைனா முஹம்மது அவர்களின் மருமகள்) ஆகியோர் 30/11/2019 அன்று நம் கல்லூரிக்கு வருகை புரிந்தனர். கல்லூரி பொருளாளர் ஜனாப் S.A.M. அப்துல் அஹது, ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் ஜனாப் N.H. ஜப்பார் அலி மற்றும் சுயநிதி பாடப் பிரிவு இயக்குனர் முனைவர் A. ஷபினுல்லாஹ் கான் மற்றும் ஆசிரியர்கள் வரவேற்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *