Dr. ZAKIR HUSAIN COLLEGE

Dr. ZAKIR HUSAIN COLLEGE

Minority Aided College - Estd.In 1970
(Reaccredited by "NAAC" in the 4th Cycle) Ilayangudi - 630 702
 புத்தக வெளியீடு

புத்தக வெளியீடு

காரைக்குடி அழகப்பா பல்கலைக்கழக இளங்கலை இரண்டாமாண்டு மூன்றாம் பருவம் அரபு மொழி படத்திக்கான விளக்க கையேடு நம் கல்லூரி அரபு துறை உதவிப்பேராசிரியர் முனைவர் K.F. ஜலீல் அஹமது அவர்களால் 20/10/2018 அன்று வெளியிடப்பட்டது. முதல் பிரதியை கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் A. அப்பாஸ் மந்திரி அவர்கள் வெளியிட இரண்டாமாண்டு அரபு மொழி பயிலும் மாணவர்கள் பெற்று கொண்டனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *